ฟรี

ช่วยเหลือนักเรียนสู้ภัยโควิด

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 มอบเครื่องอุปโภคบริโภค เพื่อช่วยเหลือนักเรียนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (โควิด-19)


วันที่ 6 กันยายน 2564 - รับชม : 56 ครั้ง