ฟรี

โครงการจิตอาสา

โรงเรียนบ้านคลองสอง จัดกิจกรรมในโครงการจิตอาสา "เราทำความดีด้วยหัวใจ" เพื่อพัฒนาโรงเรียนบ้านคลองสอง เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และ วันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วยจิตอาสาจากกองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 112 โดยการบังคับบัญชาของ ร.อ.อัธยา สินสุวรรณ , ผู้นำชุมชน, คณะกรรมการสถานศึกษา จิตอาสาบ้านคลองหนึ่ง, จิตอาสาบ้านคลองสอง , ศิษย์เก่า, ศิษย์ปัจจุบันและคุณครูโรงเรียนบ้านคลองสอง ตลอดจนผู้ใหญ่ใจดีที่ได้ให้ความอนุเคราะห์น้ำดื่ม อาหารกลางวัน และช่วยเหลือพัฒนาโรงเรียนจนมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงาม


วันที่ 3 ธันวาคม 2564 - รับชม : 40 ครั้ง