ฟรี

เรียนรู้ที่บ้านโดยใบงานและแบบฝึก (On-Hand)

31 พฤษภาคม 2564 : โรงเรียนบ้านคลองสอง ดำเนินการแจกใบงานและแบบฝึกหัดให้กับนักเรียน เพื่อให้นักเรียนได้เรียนที่บ้าน (On-Hand) ในช่วงวันที่ 1-13 มิถุนายน 2564 และได้กำหนดการติดตามงานในรูปแบบออนไลน์ (Online) 
 
1 มิ.ย. 64 | รับชม : 592 ครั้ง