ฟรี

อสม.บ้านคลองสอง กำจัดลูกน้ำยุงลาย

     อสม.บ้านคลองสอง ออกดูแลกำจัดยุงลายในชุมชน โดยได้เข้ามาบริการหยอดทรายอะเบทกำจัดยุงลายภายในโรงเรียนบ้านคลองสอง (เพิ่มศรัทธาประชาราษฎร์)

  
 
 
1 เม.ย. 64 | รับชม : 61 ครั้ง