ฟรี

เลือกตั้งประธานนักเรียน ปีการศึกษา 2564

    26 มีนาคม 2564 : โรงเรียนบ้านคลองสอง (เพิ่มศรัทธาประชาราษฎร์) จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน โดยจัดให้มีการเลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 มีผู้สมัครทั้งหมด 5 คน โดยการเลือกตั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และไม่มีบัตรเสียในการเลือกตั้งครั้งนี้


26 มี.ค. 64 | รับชม : 48 ครั้ง