ฟรี

ที่ตั้ง/แผนผัง

โรงเรียนบ้านคลองสอง
94/3 หมู่ 12 ต.แปลงยาว อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา 24190
โทรศัพท์ 0825257078

ขอเส้นทางไปที่ โรงเรียนบ้านคลองสอง