ฟรี

เข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารีสำรองและสามัญ ประจำปีการศึกษา 2563

โรงเรียนบ้านคลองสอง (เพิ่มศรัทธาประชาราษฎร์) จัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารีสำรองและสามัญ ประจำปีการศึกษา 2563